خانه / رشته‌ها / آموزش زبان ایتالیایی (آکادمی می‌مو)

آموزش زبان ایتالیایی (آکادمی می‌مو)

آموزش زبان ایتالیایی توسط می‌مو آکادمی - دانشگاه پوناتو

آموزش زبان ایتالیایی (آکادمی می‌مو)

در این دوره آموزشی، شما در ۷۹ جلسه ویدیویی کوتاه، بسیاری از مباحث مهم در زبان ایتالیایی را می‌آموزید. تمامی این ویدیوها به زبان فارسی است.
آموزش زبان ایتالیایی بصورت خودآموز با کتاب اسپرسو رایگان است. با چندقانون ساده در زبان ایتالیایی، میتوانید تمام لغات را در زبان ایتالیایی به راحتی بخوانید.
این آموزش برای متقاضیان امتحان زبان ایتالیایی سفارت ایتالیا مناسب است.
 1. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱
 2. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲
 3. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳
 4. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴
 5. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵
 6. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶
 7. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷
 8. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۸
 9. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۹
 10. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۰
 11. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۱
 12. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۲
 13. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۳
 14. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۴
 15. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۵
 16. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۶
 17. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۷
 18. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۸
 19. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۱۹
 20. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۰
 21. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۱
 22. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۲
 23. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۳
 24. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۴
 25. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۵
 26. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۶
 27. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۷
 28. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۸
 29. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۲۹
 30. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۰
 31. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۱
 32. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۲
 33. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۳
 34. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۴
 35. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۵
 36. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۶
 37. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۷
 38. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۸
 39. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۳۹
 40. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۰
 41. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۱
 42. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۲
 43. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۳
 44. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۴
 45. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۵
 46. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۶
 47. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۷
 48. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۸
 49. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۴۹
 50. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۰
 51. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۱
 52. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۲
 53. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۳
 54. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۴
 55. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۵
 56. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۶
 57. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۷
 58. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۸
 59. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۵۹
 60. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۰
 61. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۱
 62. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۲
 63. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۳
 64. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۴
 65. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۵
 66. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۶
 67. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۷
 68. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۸
 69. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۶۹
 70. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۰
 71. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۱
 72. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۲
 73. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۳
 74. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۴
 75. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۵
 76. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۶
 77. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۷
 78. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۸
 79. PNT1300 – آموزش زبان ایتالیایی (می‌مو آکادمی) ۷۹

درباره ی می‌مو آکادمی

می‌مو آکادمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *