خانه / رشته‌ها / آموزش زبان اسپانیایی (نگین هوشیار)

آموزش زبان اسپانیایی (نگین هوشیار)

آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار - دانشگاه پوناتو

آموزش زبان اسپانیای توسط نگین هوشیار

در این دوره آموزشی، شما در ۳۵ جلسه ویدیویی کوتاه، بسیاری از مباحث مهم در زبان اسپانیایی را می‌آموزید. تمامی این ویدیوها به زبان فارسی است.
 1. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱
 2. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲
 3. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۳
 4. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۴
 5. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۵
 6. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۶
 7. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۷
 8. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۸
 9. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۹
 10. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۰
 11. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۱
 12. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۲
 13. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۳
 14. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۴
 15. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۵
 16. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۶
 17. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۷
 18. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۸
 19. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۱۹
 20. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۰
 21. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۱
 22. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۲
 23. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۳
 24. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۴
 25. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۵
 26. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۶
 27. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۷
 28. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۸
 29. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۲۹
 30. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۳۰
 31. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۳۱
 32. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۳۲
 33. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۳۳
 34. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۳۴
 35. PNT1260 – آموزش زبان اسپانیایی توسط نگین هوشیار ۳۵

درباره ی مدیر سایت

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *