خانه / دوره ها / آموزش زبان آلمانی / PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۵

PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۵

 1. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱
 2. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲
 3. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳
 4. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴
 5. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۵
 6. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۶
 7. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۷
 8. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۸
 9. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۹
 10. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۰
 11. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۱
 12. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۲
 13. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۳
 14. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۴
 15. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۵
 16. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۶
 17. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۷
 18. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۸
 19. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۱۹
 20. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۰
 21. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۱
 22. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۲
 23. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۳
 24. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۴
 25. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۵
 26. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۶
 27. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۷
 28. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۸
 29. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۲۹
 30. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۰
 31. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۱
 32. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۲
 33. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۳
 34. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۴
 35. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۵
 36. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۶
 37. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۷
 38. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۸
 39. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۳۹
 40. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۰
 41. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۱
 42. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۲
 43. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۳
 44. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۴
 45. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۵
 46. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۶
 47. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۷
 48. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۸
 49. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۴۹
 50. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۵۰
 51. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۵۱
 52. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۵۲
 53. PNT1243 – آموزش زبان آلمانی – سطح A1 – کتاب اول – جلسه ۵۳

درباره ی مرتضی فرهمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *