خانه / دوره ها / آموزش خیاطی / PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ساده (خانم توحیدی)

PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ساده (خانم توحیدی)

 1. PNT6512 – آموزش خیاطی – مقنعه جذب زیر شال (خانم عمرانی)
 2. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر با انواع پارچه
 3. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر نماز با روش ساده (خانم عمرانی)
 4. PNT6512 – آموزش خیاطی – چادر نماز به نما چادر نماز کمری با مقنعه سرخود
 5. PNT6512 – آموزش خیاطی – برش‌زدن و دوخت چادر نماز (خانم عمرانی)
 6. PNT6512 – آموزش خیاطی – آسان و سریع مقنعه نوجوانی
 7. PNT6512 – آموزش خیاطی – طرز دوخت مقنعه پاپیونی یا گره‌ای
 8. PNT6512 – آموزش خیاطی – طرز دوخت مقنعه دانشجویی (خانم عمرانی)
 9. PNT6512 – آموزش خیاطی – طرز دوخت مقنعه شال‌دار (خانم عمرانی)
 10. PNT6512 – آموزش خیاطی – طرز دوخت چادر برش‌دار فارسی (خانم عمرانی)
 11. PNT6512 – آموزش خیاطی – تبدیل چادر ساده به کارمندی (خانم زارع‌زاده)
 12. PNT6512 – آموزش خیاطی – تبدیل روسری به مقنعه کرواتی (خانم زارع‌زاده)
 13. PNT6512 – آموزش خیاطی – تغییر‌دادن شال و روسریهای ساده (خانم قمری)
 14. PNT6512 – آموزش خیاطی – تغییر‌دادن شال و روسریهای ساده ۲ (خانم قمری)
 15. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر
 16. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر (خانم زارع‌زاده)
 17. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر قسمت ۱ (خانم بارانی)
 18. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر قسمت ۲ (خانم بارانی)
 19. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر جشن تکلیف (خانم فاتحیان)
 20. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر دانشجویی (خانم عمادی)
 21. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر دانشجویی (خانم عمرانی)
 22. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر دانشجویی (خانم عمادی)
 23. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر دانشجویی (خانم رضایی)
 24. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر دانشجویی (خانم زارع‌زاده)
 25. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر دانشجویی (خانم شکری)
 26. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر برای کودکان (خانم قنبری)
 27. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ساده (خانم معافی)
 28. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر شالی (خانم حسینی)
 29. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر عبایی (خانم عمادی)
 30. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر عبایی (خانم زارع‌زاده)
 31. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر عربی آستین‌دار (خانم اسماعیل‌نژاد)
 32. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر قاجار (خانم اسماعیل‌نژاد)
 33. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر کمری یا قاجاری (خانم عمرانی)
 34. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر مانتویی (خانم افضلی)
 35. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ملی (خانم اسماعیل‌نژاد)
 36. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ملی (خانم زارع‌زاده)
 37. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ملی (خانم عبداللهیان)
 38. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ملی (خانم بلالی)
 39. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ملی (خانم جلیلی)
 40. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر نماز (خانم طبری)
 41. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر نماز رنگی (خانم بارانی)
 42. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر نمازی، مشکی و مجلسی (خانم خدادادی)
 43. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت حجاب گردن (خانم رضایی)
 44. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت زیر‌شال یا حجاب سنین نوجوان (خانم عمرانی)
 45. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت یقه حجاب (خانم عمرانی)
 46. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه جشن تکلیف (خانم کرامتی)
 47. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر (خانم رضایی)
 48. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ساده (خانم توحیدی)
 49. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ساده (خانم طبری)
 50. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر ملی (خانم توحیدی)
 51. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه با استفاده از روسری (خانم رضایی)
 52. PNT6512 – آموزش خیاطی – تبدیل روسری‌های قدیمی به روسری سه‌گوش (خانم قمری)
 53. PNT6512 – آموزش خیاطی – شال چروک (خانم پیروی)
 54. PNT6512 – آموزش خیاطی – طرح‌دار کردن شال (خانم زارع‌زاده)
 55. PNT6512 – آموزش خیاطی – مقنعه (خانم فاتحیان)
 56. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه (خانم زارع‌زاده)
 57. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه افتاده به زبان آذری
 58. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه آستین‌دار (خانم برچ‌خانی)
 59. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه آستین‌دار (خانم عمرانی)
 60. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه پاپیونی (خانم توحیدی)
 61. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه پفی و ساده (خانم زارع‌زاده)
 62. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه چانه‌دار یا چادر نمازی (خانم برچ‌خانی)
 63. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه چانه سرخود (خانم طبری)
 64. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه حجاب (خانم میرعرب)
 65. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه دانشجویی (خانم رضایی)
 66. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه دراپه (خانم زارع‌زاده)
 67. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه طرح روسری (خانم عمرانی)
 68. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه طرح لبنانی (خانم عمرانی)
 69. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه گره‌ای (خانم بزرگی)
 70. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه گره‌ای (خانم حمزه‌نژاد)
 71. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه گره‌ای و ساده (خانم برچ‌خانی)
 72. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت دو مدل مقنعه مدارس (خانم توحیدی)
 73. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه مهمانداری یا کرواتی (خانم طبری)
 74. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر عربی (خانم بلالی)
 75. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه، ساق دست و هد (خانم عمادی)
 76. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت چادر نماز دو تکه (خانم قنبری)
 77. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه (خانم رضایی)
 78. PNT6512 – آموزش خیاطی – دوخت مقنعه دولایه (خانم عمرانی)

درباره ی گروه آموزشی پوناتو

گروه آموزشی پوناتو
گروه آموزشی پوناتو با هدف تولید مجموعه‌های آموزشی فارسی و نیز یکپارچه کردن آموزش‌های ویدئوئی آنلاین فعالیت خود را از سال 1394 آغاز نموده است. در حال حاضر مجموعه‌های آموزشی بسیاری در اینترنت وجود دارد که بسیاری از کاربران به دلیل پراکندگی این مجموعه‌ها به آن‌ها دسترسی ندارند. ما سعی می‌کنیم این مجموعه‌ها را به شما معرفی کنیم و امکان مشاهده آنلاین و دانلود آن‌ها را فراهیم کنیم. برای آن دسته از کاربرانی که به دلیل سرعت پائین‌تر اینترنت، نمی‌توانند به صورت آنلاین این آموزش‌ها را مشاهده یا دانلود کنند، امکان خرید پستی نیز فراهم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *