خانه / رشته‌ها / آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی (بابک)

آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی (بابک)

آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک - دانشگاه پوناتو

آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک

در این دوره آموزشی، شما در ۳۰ جلسه ویدیویی کوتاه، بسیاری از اصطلاحات روزمره مهم در زبان ترکی را می‌آموزید. تمامی این ویدیوها به زبان فارسی است.
 1. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱
 2. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲
 3. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۳
 4. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۴
 5. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۵
 6. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۶
 7. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۷
 8. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۸
 9. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۹
 10. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۰
 11. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۱
 12. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۲
 13. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۳
 14. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۴
 15. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۵
 16. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۶
 17. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۷
 18. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۸
 19. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۱۹
 20. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۰
 21. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۱
 22. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۲
 23. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۳
 24. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۴
 25. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۵
 26. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۶
 27. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۷
 28. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۸
 29. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۲۹
 30. PNT1282 – آموزش اصطلاحات روزمره زبان ترکی توسط بابک ۳۰

درباره ی بابک

بابک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *