ثبت شکایات

کاربران می‌توانند در صورت نارضایتی از خدمات ارائه شده از طرف فروشگاه پوناتو با مراجعه به صفحه تماس با ما نسبت به ارسال شکایت/درخواست خود اقدام نمایند. در صورت تمایل برای استرداد کالا لطفا به بخش استرداد کالا مراجعه کنید.