• آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه (دوور) (ویرایش هشتم 2011)
نوع محصول الکترونیکی (دانلودی)
عنوان آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه
عنوان (انگلیسی) Probability and Statistics for Engineering and the Sciences
ویرایش هشتم
سال انتشار 2011
پدیدآورنده/پدیدآورندگان جی دوور (نویسنده)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان (انگلیسی) Jay L. Devore (Author)
ناشر Cengage Learning
شابک 10 رقمی 538733527
شابک 13 رقمی 9780538733526
زبان انگلیسی
نوع PDF
تعداد صفحات 776
حجم (مگابایت) 11.96
کیفیت متن عالی (نسخه اصلی)

کتاب آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه که از آن می‌توان به عنوان مرجعی کامل برای مباحث آمار و احتمال یاد کرد، مفاهیم این حوزه‌ها را با استفاده از تعداد زیادی مثال واقعی و جدید به شکلی قابل‌فهم برای تمامی تخصص‌های مهندسی و علوم پایه بیان می‌کند. علاوه بر این به جای تمرکز صرف بر روی فرمول‌های پشت‌سرهم ریاضی و مشتق‌گیری‌های پیاپی، این کتاب بر روی مفاهیم، روش‌شناسیها و کاربردهائی که فهم آمار و احتمال را راحت می‌کنند، تاکید دارد. در ویرایش هشتم آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه، نویسنده کتاب تعداد 40 مثال و 100 مساله پایان فصل را با استفاده از داده‌های جدید به کتاب اضافه کرده است. مطالب کتاب در 16 فصل به ترتیب زیر تدوین شده است:

 1. مقدمه و آمار توصیفی
 2. احتمال
 3. متغیرهای تصادفی گسسته و توزیع احتمال آن‌ها
 4. متغیرهای تصادفی پیوسته و توزیع احتمال آن‌ها
 5. توزیع احتمال مشترک و نمونه‌های تصادفی
 6. تخمین نقطه‌ای
 7. فاصله اطمینان بر مبنای یک نمونه
 8. آزمون فرض بر مبنای یک نمونه
 9. استنتاج بر مبنای دو نمونه
 10. تحلیل واریانس
 11. تحلیل چندعاملی واریانس
 12. رگرسیون خطی ساده و همبستگی
 13. رگرسیون غیرخطی و چندگانه
 14. آزمون‌های خوبی برازش و تحلیل داده‌های دسته‌ای
 15. روال‌های بی‌توزیع
 16. روش‌های کنترل کیفیت

در پایان کتاب به برخی از مسائل کتاب پاسخ داده شده است.

درباره نویسنده:


آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه (دوور) (ویرایش هشتم 2011)

 • 5,900 تومان

کتاب‌های الکترونیکی مرتبط